QUỸ ĐẦU TƯ VNC – MEDIA

Là quỹ đầu tư vào lĩnh vực MEDIA, tập trung vào lĩnh vực truyền thông, tiếp thị, quản bá và xây dựng thương hiệu

Mức đầu tư tối đa: 100,000 USD

Vòng đời đầu tư: Dự kiến 05 năm đến 10 năm và dự kiến tập trung thực hiện tổng cộng khoảng 10 khoản đầu tư trong 02 năm đầu hoạt động.

Scroll to top