QUỸ ĐẦU TƯ VNC – LOGITICS

Là quỹ đầu tư tập trung vào lĩnh vực logitics, vận chuyển và phân phối hàng hóa

Mức đầu tư tối đa: 100,000 USD

Vòng đời đầu tư: Dự kiến 05 năm đến 10 năm và dự kiến tập trung thực hiện tổng cộng khoảng 10 khoản đầu tư trong 05 năm đầu hoạt động

Scroll to top