QUỸ ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO VNC

Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo VNC gọi tắt là QUỸ VNC, đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa có tính đổi mới, sáng tạo nhằm cung cấp các giải pháp kinh doanh và ứng dụng công nghệ vào thị trường.

  • Định hướng chiến lược

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Quỹ VNC sẽ áp dụng mô hình & chiến lược đầu tư giá trị. Theo đó Quỹ hướng tới việc quản lý theo cơ chế minh bạch và chủ động, thông qua việc xây dựng hệ thống tiêu chí giới hạn của riêng mình và các hoạt động đánh giá định kỳ, chủ động của Hội đồng đầu tư.

  • Lĩnh vực đầu tư

Với chiến lược đầu tư giá trị, cơ cấu danh mục đầu tư theo ngành nghề của Quỹ sẽ thay đổi theo thời gian tùy vào những biến động và cơ hội xuất hiện trên thị trường. Dự kiến lĩnh vực đầu tư của VNC Capital sẽ tập trung vào những ngành nghề sau với tỷ trọng phân bổ theo các nhóm ngành không vượt quá những hạn chế đầu tư quy định Điều lệ Quỹ, bao gồm:

+ Ăn uống, nông nghiệp, sức khoẻ

+ Công nghệ giáo dục, công nghệ tài chính, công nghệ y học, công nghệ truyền thông và Marketing

+ Các ngành nghề được pháp luật cho phép và phù hợp với chiến lược đầu tư tại từng thời điểm theo quyết định hợp lý của Công ty Quản lý Quỹ.

  • Lợi ích khi hợp tác với Quỹ VNC

Rủi ro thấp: Chiến lược đầu tư của Quỹ chú trọng vào cơ hội đầu tư giá trị, có mức độ rủi ro trung bình. Bên cạnh đó, rủi ro của danh mục đầu tư sẽ được giảm thiểu bằng việc phân bổ danh mục đa dạng phù hợp với chiến lược đầu tư của quỹ.

Khả năng sinh lời tốt: Thông qua việc đầu tư trung và dài hạn vào các doanh nghiệp (nhằm đạt hiệu quả đầu tư tối ưu từ cổ tức và sự tăng giá gắn liền với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp), VNC Capital mang đến kỳ vọng sinh lời cao cho các nhà đầu tư.

Minh bạch – rõ ràng: Quỹ được kiểm soát, giám sát chặt chẽ bởi Ban đại diện quỹ, Ngân hàng giám sát, Công ty kiểm toán và Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước. Đội ngũ đầu tư chuyên nghiệp Quỹ VNC được quản lý bởi đội ngũ đầu tư của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VNC – những người có đầy đủ trình độ, kinh nghiệm và kĩ năng để phân tích chuyên sâu, phản ứng kịp thời trước các biến động trên thị trường.

  • Đối với các công ty khởi nghiệp và các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang tìm kiếm các khoản đầu tư

Nền tảng VNC giúp bạn kết nối với các nhà đầu tư năng động tại Việt Nam và quốc tế, là những người am hiểu tường tận thị trường tài chính và đã có nhiều dự án đầu tư thành công vượt trội.

Hãy đến gặp gỡ các cố vấn tài chính của VNC Capital và trình bày chi tiết mô hình kinh doanh để nhận được những sự đánh giá và lời khuyên để hiệu chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với nhu cầu thị trường. Sau những lần tuỳ chỉnh, bản kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh sẽ được trình bày trước các Nhà Đầu Tư của VNC và đôi bên sẽ đi đến thống nhất về phương án và mô hình kinh doanh. Các Nhà Đầu Tư chịu trách nhiệm bảo lãnh dự án sẽ là những người đầu tiên đầu tư vào công ty của bạn và trở thành nhà đồng sáng lập.

Các mô hình tài chính khác nhau bao gồm chi tiết về vốn chủ sở hữu, vốn nợ, các cấu trúc hoán đổi nợ thành vốn cổ phần, các phương án phòng ngừa rủi ro cũng có thể được thảo luận và thống nhất.

  • Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một mô hình kinh doanh có mức tăng trưởng cao

Nền tảng của VNC Capital mô phỏng hoàn chỉnh bối cảnh đầu tư, các giao dịch và thỏa thuận đầu tư chất lượng cao xuyên suốt toàn bộ các dạng thức tại thị trường nội địa cũng như quốc tế.

Cơ hội đầu tư vào cộng đồng Khởi nghiệp & Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, nơi duy trì được mức tăng trưởng ổn định xuyên suốt đại dịch COVID – 19 và tiềm năng tăng trưởng ngày càng cao.

Với hình thức góp vốn đa dạng, nhà đầu tư dễ dàng tuỳ ý lựa chọn các phương thức đầu tư theo sở thích, chẳng hạn: Sử dụng tiền mặt, sử dụng ngoại tệ, vàng và giá trị quyền sử dụng đất và các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam

Cơ hội đầu tư từ giai đoạn ý tưởng, đến hạt giống rồi tới các vòng gọi vốn, đặc biệt chúng tôi có các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở mọi giai đoạn của chu kỳ đầu tư.

Cơ hội đầu tư tốt và thanh khoản phù hợp: Nhanh chóng tìm thấy loại cơ hội phù hợp với phong cách đầu tư của mình thông qua công nghệ Block-chain.

Scroll to top