Sản phẩm

Sản phẩm

DỰ KIẾN PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO VNC

Thời gian gần đây, các công ty quản lý quỹ đang trên đà phát triển, nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính cũng thành lập các quỹ quản lý, đầu tư chứng khoán chuyên biệt, mang đến cho khách hàng thêm sự lựa chọn kênh đầu tư bên cạnh những kênh truyền thống như […]

QUỸ ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO VNC

Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo VNC gọi tắt là QUỸ VNC, đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa có tính đổi mới, sáng tạo nhằm cung cấp các giải pháp kinh doanh và ứng dụng công nghệ vào thị trường. Định hướng chiến lược Để đạt […]

Scroll to top