Về Chúng Tôi

Giới thiệu
Công ty Quản lý Quỹ VNC được thành lập từ năm 2019.

Hiện nay, VNC Capital đang quản lý Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo VNC và các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực kinh doanh chuỗi ăn uống, sản xuất nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe, công nghệ giáo dục, công nghệ tài chính, công nghệ y học, công nghệ truyền thông và marketing. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực ăn uống, lĩnh vực sáng tạo, nông nghiệp, sức khỏe, công nghệ được thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh

VNC hướng đến việc đầu tư dài hạn vào các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, các doanh nghiệp có những đột phá,

phát triển mạnh mẽ, và tạo nên những giá trị đầu tư tăng trưởng 5 lần, 10 lần .... trong tương lai gần

Chúng tôi phục vụ nhà đầu tư Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức, các quỹ tín dụng đầu tư bằng dịch vụ uy tín, cơ hội đầu tư tăng trưởng vượt bậc và tính thanh khoản cao

Với đội ngũ nhân sự gồm các chuyên gia quản trị điều hành, phân tích, đầu tư và quản lý rủi ro nhiều kinh nghiệm với nhiều năm làm việc tại các tổ chức tài chính trong và ngoài nước, chúng tôi tự tin tìm kiếm, đánh giá, sàng lọc và lựa chọn được các cơ hội đầu tư hiệu quả cao

VNC cam kết luôn phấn đấu để phát triển các giải pháp và dịch vụ mới để mang giá trị đến nhà đầu tư trong và ngoài nước.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Đổi Mới

Minh Bạch

Tôn Trọng

Tuân Thủ

Scroll to top