Trang Chủ

VNC

Invest For The Future

Xem Dự Án Của Chúng Tôi

CAPITAL

INVEST FOR THE FUTURE

Về Chúng Tôi

VNC Capital quản lý các quỹ đầu tư vào thị trường khởi nghiệp Việt Nam, tập trung chủ yếu vào các ngành theo xu hướng mới nhất của thị trường

THẾ MẠNH

Chứng chỉ quỹ có tính thanh khoản cao, dễ đầu tư và mang lại nhiều giá trị

HỆ SINH THÁI ĐA DẠNG

Kinh doanh chuỗi ăn uống, sản xuất nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe

MẠNG LƯỚI NHÀ ĐẦU TƯ

Chúng tôi thu hút sự tham gia của nhiều nhà đầu tư uy tín, tài chính vững mạnh trong và ngoài nước

"Price is what you pay. Value is what you get"
PHILIP LE - CEO OF VNC

Danh Mục Đầu Tư

Tin Tức

Scroll to top